לוח מועדים – Calander

א-ה: 9:00 – 18:00
שישי: 9:00 – 14:00

תשעה באב / Ninth of Avראשון22/07/201808:30 – 15:30
ערב ראש השנה  Roshhashana evningראשון09/09/201808:30-13:00
ראש השנה Roshhashanaשני-שלישי10-11/9/2018סגור
צום גדליה    Fast of Gedaliahרביעי12/09/201808:30-15:30
ערב יום כיפור  Yom Kippur evningשלישי18/09/201808:30-13:00
יום כיפור \ Yom Kippurרביעי19/09/2018סגור
 ערב סוכות    Sukkot evningראשון23/09/201808:30-13:00
סוכות \ Sukkotשני24/09/2018סגור
חוה"מ סוכות
Chol HaMoed Sukkot
שלישי,רביעי,חמישי25-27/9/1808:30-15:30
 הושענא רבה
Hoshana Rabbah
ראשון30/09/201808:30-13:00
 שמחת תורה Simchat Torahשני01/10/2018סגור
ערב חנוכה   Hanukkah evningראשון02/12/201808:30-15:30
חנוכה Hanukkahשני,שלישי,רביעי,חמישי,ראשון,שני3-10/12/1808:30-15:30
צום עשרה בטבת Tenth of Teveth fastשלישי18/12/201808:30-15:30
תענית אסתר fast of Estherרביעי20/03/201908:30-15:30
פורים \ Purimחמישי21/03/2019סגור
ערב פסח Passover evningשישי19/04/201908:30-13:00
חוה"מ פסח Chol HaMoed passoverראשון – חמישי21-25/4/201908:30-15:30
יום הזיכרון לשואה Holocaust Memorial Dayחמישי02/05/201908:30-15:30
יום הזיכרון Memorial day for Israel's fallenרביעי08/05/201908:30-13:00
יום העצמאות Independence Dayחמישי09/05/2019סגור
ערב ל"ג בעומר Lag Ba'Omer evningרביעי22/05/201908:30-15:30
ל"ג בעומר \ Lag Ba'Omerחמישי23/05/201908:30-15:30
שבועות \ Shavuotראשון09/06/2019סגור
אסרו חג שבועות Holiday weeks arrestשני10/06/201908:30-15:30