preloader

השכרת כספת בחברה פרטית לעומת השכרת כספת בבנק מחיר ופרוצדורה – ההשוואה

אם אתם מעוניינים להבטיח את שירות השכרת הכספות המתאים לכם ביותר, כאן אנו נערוך השוואה בין השירות שניתן בבנק לבין השירות שניתן בחברה הפרטית בהתייחסנו להיבט המעשי בלבד. זהו לא מאמר שישווה את התנהגות הדיילים בבנק לדיילים בחברה הפרטית, אלא את מה שנעשה בשטח בפועל בכל מיני תרחישים.

תמחור

מנוי השכרת כספת בבנק הוא מנוי זול הכרוך ב- 1,000 ₪ בשנה בממוצע. בתמורה מקבלים כספת בגודל בינוני ואת הזכות לשכור אותה למשך שנה שלמה. עבור השכרת כספת בבנק מחיר זול הוא שמתקבל, אבל מהי התמורה בחברה הפרטית? בחברה הפרטית משלמים 1,990 ₪ על הכספת הקטנה ביותר במתחם, גם כן לשנה שלמה. מקבלים, בנוסף, ביטוח של חברת Lloyds הבריטית בשווי 5,000 דולר ארה"ב.

תפיסת האבטחה

בבנק: אין כמעט תפיסת אבטחה. השומר בכניסה לסניף הבנק הוא מענה האבטחה היחידי. החוזה שעליו אתם חתומים הוא חוזה שכירות לכל דבר ועניין, כמו מול בעל דירה, כמו מול חניון בתל אביב או בחיפה. הישות המשכירה (הבנק) לא אחראית לגניבת רכוש, רק מספקת לכם מקום לשים אותו.

בחברה הפרטית: נלקחת אחריות מלאה לאבטחת המבנה ואבטחתכם האישית, כמובן לאבטחת הכספת שלכם. החברה מעסיקה שומרים ולא פקידים, קצינים ולא מנהלי משמרות. בחוזה שלכם כתוב שהחברה לוקחת אחריות על אבטחת המבנה והכספת.

תגובה לאירוע אמת (שוד)

בבנק: אין תגובה. הוא יציג את האירוע כאחריותו של הלקוח שכן הוא זה שחתם על חוזה השכירות. הלקוח צריך לתבוע את הבנק בשביל להשיג שיפוי.

בחברה הפרטית: רוב אירועי האמת נמנעים או נבלמים עוד בתחילתם. אלו שהתרחשו, חלילה, יגרמו לכך שהלקוחות שנפגעו יפוצו.

הגבלת ביקורים

בבנק, הגבלת הביקורים היא עד 20 בשנה ורק בשעות פתיחת הסניף. שירות השכרת כספות בחברה פרטית אינו מגביל את הלקוח בביקורים, אלא רק בשעת ההגעה. ניתן להגיע עד 22:00 בלילה בכל יום. אי הגבלת הביקורים הופכת את השירות בחברה הפרטית לאטרקטיבי וגורם ללקוחות רבים ללכת בעקבותיו. בידיעה שתפיסת האבטחה, והתגובה לאירוע אמת מזמינות יותר, זה רק מחזק את ההשערה בלבם שהחברה הפרטית מעפילה על הבנק בכל פרמטר בתחום השכרת כספות.

שיתוף:
next