preloader

ביטוח וכיסוי משפטי

 

חוקיות השכרת כספות במדינת ישראל

חברת בריקסטון בדקה את כל הצדדים המשפטיים בטרם החלה את פעילותה בישראל.

 

 

כיסוי ביטוחי מלא

בריקסטון מבוטחת על ידי חברת הביטוח העולמית LLOYD'S ברמת הביטוח הגבוהה ביותר ולכל תרחיש אפשרי.
החברה מעניקה ללא כל עלות נוספת כיסוי אישי לכל לקוח של עד 5,000$ לכל תיבה, כך שכל לקוח של בריקסטון מבוטח באופן פרטני ישירות אל מול חברת הביטוח.
בנוסף, הלקוח יכול לבקש מחברתLLOYD'S להגדיל את הכיסוי הביטוחי בתשלום נוסף, על פי בחירתו.