preloader

שירות השכרת כספות: ידיעון קצר למתלבט

בעת חיפוש כספת לאחסון הטובין שלנו, אנו מתלבטים לא אחת בין אחסון בשטח הפרטי שלנו (הבית/המשרד) לבין אחסון בבנק או בחברה פרטית. הידיעון שלפניכם מספק לכם את כל האינפורמציה על שלושת שיטות האחסון לטוב ולרע, ובכך מאפשר לכם להגיע לבחירה הטובה והאולטימטיבית ביותר אודות מקום האחסון.

כספת בבית או במשרד

הרעיון נשמע מאד הגיוני, שכן כל אחד היה מעדיף לשמור על התכולה שלו קרוב לחזה, אבל בתחום זה מדובר בסכנה מוחשית שיכולה להביא לא רק לשוד, אלא גם לסיכון חייכם וחייהם של הדיירים או השותפים שלכם. ספק שירותים, טכנאי, עובד IT חיצוני, או כל אדם שבא לתת לכם שירות בבית או בעסק אמנם אינו צד בעניין, אבל בפועל מדובר בדמות שמחישה את הסכנה. גם אם תעשו יציקת בטון או פתח מחורץ בקיר, הנחת העבודה היא שהם ידעו שיש לכם כספת. גם אם הם עצמם לא יעשו כלום מבחינה אקטיבית, מספיק שהם מדברים על זה עם צד שלישי, ומשם זה עלול להתגלגל לשוד אלים מאד שאחריתו מי ישורנה! לכן, כספת לא שמים בבית ולא שמים במשרד. פונים אך ורק אל שירות השכרת כספות חיצוני.

כספת בבנק

השכרת כספת בבנק עדיפה במעט על האחסון בבית או במשרד, אבל ממש רק במעט. היתרון הוא שאם מצבצע שוד, יש פחות סיכוי לסיכון חיים, משום שברוב הזמן אתם לא נמצאים בבנק אלא בבית או במקום אחר. החיסרון הוא שהבנק אינו כפוף לחוק השומרים, וברגע האמת יכריז על עצמו רק כמקום השכרת כספות תוך התנערות מפאן האבטחה. הבשורה הטובה היא שרוב הדיונים המשפטיים שנעשו בעניין מצאו שהלקוח ולא הבנק הוא שצדק, והבנק היה צריך לשאת באחריות, אבל לא זו הדרך להשכיר כספת. עצם העובדה שהבנק בכלל חשוף למעשי שוד לא מחמיאים שכאלה מטיל ספק במוכנותו לאתגרי האבטחה של המאה ה- 21.

כספת בחברה פרטית

בחברה פרטית אתם זוכים לשמירה מלאה גם על התכולה, גם על עצמכם כשאתם מבקרים במתחם וגם זוכים לבטח את הרכוש המאוחסן בהיקף של 5,000 דולר ארה"ב לפחות. המתחם מצולם ומאוייש בשומרים 24 שעות, בנוי מקירות משוריינים בלתי חדירים, וזמין גם מעבר לשעות העסקים, עד 22:00 בלילה.

 

 

שיתוף:
next