preloader

מה יותר כדאי, השכרת כספת פרטית או כספת בבנק?

במאמר זה נסקור את תנאי השכירות של כספת בבנק ונשווה אותם מול אלו של חברה פרטית. המאמר יצביע על המסלול שמתאים לכל אחד ואחת מכם. חשוב לקרוא עד הסוף ולהבין מה הכי כדאי לעשות כאשר אתם עומדים לצרוך שירות השכרת כספות. מאד חשוב להבין כי הצבת הכספת במשרדך או בביתך אינה באה בחשבון בשל כך שזו פרצה הקוראת לגנב: או שהחברה המתקינה עשויה לדווח לגורמים עברייניים על הכספת או שחבריכם ועובדיכם יתחקו אחריה באמצעות רמזים מקדימים (למשל סדקים בקירות לאחר ההתקנה) וידברו על כך עם מי שהם לא אמורים לדבר עמו על נושא זה.

השכרת כספת בבנק – התנאים

המחיר עומד על 1,000 ₪ בשנה בממוצע (תלוי בבנק) עבור כספת בגודל בינוני. בתמורה מקבלים חוזה שכירות שאינו כולל ערובה להגנה על הרכוש, בדומה לחוזה מול השומר בחניון בתל אביב או בחיפה. המשמעות היא כי במקרה של שוד, הבנק יאזכר את הסעיפים המצביעים על כך בחוזה השכירות, ואתם תצטרכו לתבוע כדי לנסות ולהשיג פיצויים. בנוסף, בימי שגרה תנאי הנגישות לא קלים כלל. יש הגבלה ל- 20 ביקורים בשנה, וניתן להגיע רק בשעות הפתיחה של כל סניף.

השכרת כספת פרטית – התנאים

המחיר עומד על 1,990 ₪ בשנה ולא לכספת בגודל ממוצע, אלא לכספת הקטנה ביותר. בתמורה מקבלים חוזה שכירות הכולל גם הגנה עליכם ועל רכושכם בהימצאכם במתחם או בהיעדרכם. המתחם מאויש 24/7 על ידי שומרים חמושים יוצאי יחידות קרביות. אתם מקבלים פוליסת ביטוח של חברת ביטוח רכוש פרטית בשווי אלפי דולרים (ארה"ב) עם אופציה להרחבה בתשלום נוסף. השומרים המתפעלים את המתחם חייבים בהתייצבות לפוליגרף תקופתי לשם שמירה עליכם מפניהם.

מסקנות העולות מן ההשוואה

  1. הבנק אינו ערוך להתמודדות עם אתגרי הפשע של המאה ה- 21.
  2. הבנק יודע שהוא אינו ערוך ועדיין מתבצר בחוזה שכירות שאינו רלוונטי להיקף הפריצות והשודים הנוכחי.
  3. השכרת כספות פרטיות יקרה יותר, אך היחידה שיכולה להבטיח גם את שלומכם וגם את שלום רכושכם.
  4. בשירות השכרת כספת פרטית ישנו ביטוח שדואג לכם במידה ונשדדתם.

עוד הבדל העונה על השאלה אודות השכרת כספת פרטית או כספת בבנק: בראשונה אין הגבלת ביקורים!

 

שיתוף:
next