preloader

כספת בבנק

כספת בבנק לעומת כספת בחברה הפרטית

מאמר זה הנו מאמר השוואה בין כספת בבנק לכספת בחברה הפרטית. אנו מקווים כי מאמר זה יסייע לכם לקבל החלטה מושכלת בדבר מקום אחסון רכושכם היקר. מתברר, כי בחירת מקום האחסון אינה פשוטה ואינה נהירה לכל בר דעת, בשל הסייגים והחוקים הרבים הקשורים בישות המנהלת כספות באשר היא. כאן נלמד שישנם אילוצים שונים בבנק ובחברה הפרטית, ולכן כל לקוח צריך לעשות את מה שחופף לאינטרס הכלכלי שלו. אנו מחויבים להציג לכם את כל חלקי הפאזל על מנת שתוכלו לקבל החלטה מושכלת ובלתי תלויה בשיקולים זרים.

כספת בבנק

כספת בבנק מוגדרת על ידי המחוקק ככספת בשכירות, ממש כשם שאם חתמתם חוזה על דירה שהיא לא שלכם אתם נחשבים כשוכרי הדירה, והאדם מולו חותמים נחשב למשכיר. המשמעות היא כי במקרה של שוד בו תנוסר הכספת שלכם ורכושכם ייגנב, הבנק יתנער מקשר כלשהו לחוק השומרים ויטען שהוא בסך הכל משכיר הכספת. ברם, העובדות לאשורן הן כדלקמן. בשונה ממושכר למגורים, אליו יש לכם מפתח גם ללא עזרה מבעל הבית, את הכספת לא תוכלו לפתוח לבד בלי סיוע מהבנק, שמחזיק אף הוא במפתח לכספת. 2 המפתחות, שלכם ושלו הם שפותחים את הכספת, ולא כל אחד מהם לחוד. בנוסף, חדר הכספות הוא תמיד מבעד לדלת הסניף, ולא מחוצה לה, ולכן הגישה אליו מוגבלת לשעות פתיחת הסניף. הצגת עובדות אלו לשופט מספיקה בשביל להראות שהבנק אינו רק משכיר, אלא יש לו עניין בפיקוח על הכספות, והקשר בין פיקוח לבין שמירה קרוב מאד מבחינה יורידית.

כספת בחברה פרטית

שלא כמו כספת בבנק, כספת בחברה פרטית היא גם כספת שמושכרת לכם וגם כספת שמגיעה לכם שמירה עליה מטעם עובדי החברה המסורים. עובדי החברה הם שומרים מקצועיים, יוצאי יחידות קרביות בצה"ל ואנשים שעבדו במשרות אבטחת אח"מים בנקודות ציון שונות בחייהם. בנוסף, כל עובד ועובדת שישמרו לכם על הכספות מחויבים לעבור בדיקת פוליגרף אחת לרבעון לחידוד רמת אמינותם והקטנת הסיכוי של מעילה באמון. לכן, על כספת בחברה פרטית, שלא כמו כספת בבנק, משלמים מעט יותר. התמורה היא שמירה מלאה על רכושכם המקטינה, הלכה למעשה, את הסיכוי להתהוותו של שוד. כמובן שבמקרים בודדים בהם הוא קרה אתם מפוצים באופן מידי ללא צורך בסחבת משפטית.

שיתוף:
next