preloader

השכרת כספת ללא הגבלת ביקורים – כל מה שרציתם לדעת

מאז ומעולם היוותה השכרת כספות דילמה בה עסק האזרח כאשר נדרש לסוגייה. הוא התלבט בין השכרת כספת מהבנק לבין השכרתהּ מחברה פרטית. האם השכרת כספת ללא הגבלת ביקורים אפשרית בשניהם? נבחן את המצב הקיים בבנקים, ולאחר מכן נבחן את השתלשלות האירועים בחברה הפרטית.

השכרת כספות בבנקים

הנגישות לכספת מוגבלת לשעות פתיחת סניף הבנק, משום שהכספות אינן נמצאות בחדר חיצוני בקדמתו או בחלקו האחורי של המבנה, אלא בתוך המבנה על פי חוק. בנוסף, המפתח שבידי הלקוח אינו מספיק לפתיחת התיבה. על הפקיד להשתמש במפתח שלו על מנת להשלים את פתיחת הכספת. שני אלו מגבילים מאד את חופש התנועה של האזרח לכספת שלו לשעות מסוימות, אף על פי שהלבלר בבנק סייע לפתוח את הכספת הוא חייב לספק ללקוח פרטיות מלאה עם חיסיון מוחלט לגבי התכולה.

השכרת כספות בחברה פרטית

בחברה פרטית השכרת כספות ללא הגבלת ביקורים היא בדיוק המציאות המתהווה. בחברה פרטית הלקוח לא רק זכאי לבוא לכספת מתי שהוא חפץ בכך, חדר הכספות מאויש על ידי שומרים מיומנים אשר עברו סיווג בפוליגרף מטעם המעסיק. השומרים עוברים סיווג זה בכל פעם מחדש, לעתים קרובות, כדי להבטיח את אמינותם ואת הלויאליות שלהם למקום וללקוחות. לכן, לא רק שאתה יכול לגשת לכספת שלך כבעל תיבה בחברה פרטית, אתה גם נהנה מ- 100% הגנה מטעם טובי שומרי חדרי הכספות.

ההשוואה במחירים – האם יש לה מקום?

זה לא רק שמבחינה איכותית, השמירה בחברה הפרטית ברמה גבוהה יותר.

שיתוף:
next