preloader

האם שירות השכרת כספת בבנק הוא כדאי או שעדיף חברה פרטית?

אם אתם מעוניינים לשכור כספת ולדעת שבחרתם נכון, במאמר זה אנו נסביר לכם כיצד עושים זאת באופן הנכון והמדויק ביותר. חשוב להבין כי רוב הציבור מזמן מבין, ובצדק רב, שבית או בית עסק לא מאוישים אינם פתרון, אלא סכנת חיים טהורה. מחקרים הוכיחו כי גם בבתים בהם גרו אנשים ישרים כסרגל שמעולם לא מעדו לצד השלילי של החוק, חוו אירועי שוד מזוינים בביתם עקב הלשנות של חברים או פליטות פה כאלה ואחרות. גם אם אתם חושבים שהצנעתם את הכספת, החריץ של חדר הביטחון וסימנים נוספים בבית יצליחו לעורר את סקרנותו של האורח שלכם. הוויכוח בין רוב הציבור הוא המענה לשאלה הבאה; השכרת כספת בבנקים – האם כדאי? מי שמתנגד לכך יפנה לשכור את כספתו בחברה פרטית. כיצד ניתן ליישב את הוויכוח הזה? הבה נבדוק.

כספת בבנק – מאפיינים

על מנת לענות על השאלה בדבר השכרת כספת בבנקים – האם כדאי, יש צורך לעבור על תנאי השכירות בבנק ולבדוק את טיבם וכדאיותם. המחיר סובב סביב ה- 1,000 ₪ לשנה לכספת ממוצעת. מקבלים בתמורה תא לאחסון התכולה היוקרתית שלכם, אליו ניתן לגשת רק בשעות פתיחת הסניף, כשאתם מוגבלים ל- 20 ביקורים בשנה. הפקיד האחראי על חדר הכספות הוא רק פקיד אחראי; הוא לא מאבטח וכנראה גם מעולם לא שירת כקצין אבטחה בחברה כלשהי. אם מולכם יבוא שודד אמתי חמוש הוא לא יצליח לספק לכם מענה ויעמיד אתכם בסכנה. יתרה מכך, אם שדדו את הכספת שלכם, הבנק צפוי להתנער בטענה שהשירות הוא רק שכירות, בלי אבטחה, ואתם תצטרכו לתבוע אותו. כמובן שבעולם המשפט הכלכלי אין לאף צד שום ערובה שהוא יהיה המנצח.

כספת בחברה פרטית – מאפיינים

התנאים במסגרת שירות השכרת כספות פרטי כרוכים בעלות יקרה יותר אבל גם בהסדרי בטיחות טובים ומשודרגים בהרבה מאלו שבבנק. בעוד אשר עבור השכרת כספת בבנק מחיר ממוצע הוא 1,000 ₪, המחיר הנמוך ביותר, לכספת בגודל זעיר ממש, בחברה פרטית לשנה הוא 1,990 ₪. מה מקבלים בתמורה? שומרים חמושים שיפטרלו במתחם 24/7. קצין בטיחות חמוש ילווה אתכם עד הכספת ויסייע בפתיחתה. כל שומר וקצין עוברים פוליגרף למניעת מעילה באמונכם ובאמון ההנהלה. החברה הפרטית מעניקה לכם גם פוליסת ביטוח שם חברת ביטוח הרכוש Lloyds בשווי 5,000 דולר ארה"ב.

 

שיתוף:
next