preloader

משקיעים איבדו את הלדגרים

בעקבות המקרים החוזרים ונשנים של משקיעים שאיבדו את הלדג'ר שלהם (Ledger), הארנק האלקטרוני המוטבע בדיסק און קי, ובו כל הגישה אל המטבעות הוירטואליים שלהם כביטקוין, אתריום ודומיו, ובשל העובדה כי אין כל אפשרות לשחזר את הלדג'ר, איבדו אותם משקיעים, את כל חסכונותיהם – בחודש האחרון יש גידול של עשרות אחוזים בשכירת תאי כספות לאחסון לדג'רים בו מוטבעים הארנקים הדיגיטלים, לצורך הגישה למטבעות וירטואליים כביטקוין, אתריום ודומיו.

עו"ד דביר אינדיג, מנכ"ל מתחם הכספות "בריקסטון": "בחודש האחרון שכרו הישראלים כ-200 תאי כספות למטרת אחסון לדג'ר, ארנק דיגיטלי מוצפן על דיסק און קי, ובו הגישה אל השקעותיהם במטבעות קריפטוגרפים, כביטקויין, אתריום, לייטקוין , ואחרים.

בעקבות המקרים החוזרים ונשנים של משקיעים שאיבדו את הלדג'ר שלהם (Ledger), הארנק האלקטרוני המוטבע בדיסק און קי, ובו כל הגישה אל המטבעות הוירטואליים שלהם כביטקוין, אתריום ודומיו, ובשל העובדה כי אין כל אפשרות לשחזר את הלדג'ר, איבדו אותם משקיעים, את כל חסכונותיהם– מקרים אלו מצביעים על כך שעשרות אלפי ישראלים שרכשו מטבעות וירטואליים, שומרים אותם בלדג'ר, שהינו דיסק און קי אשר עליו מוטבע הארנק האלקטרוני, ובו כל הגישה אל המטבעות הקריפטוגרפים.

בלדג'ר שכזה, יש סכנה שבאם יאבד או יגנב, לא תהיה כל אפשרות לשחזר את הגישה אל הכספים אשר הושקעו באותם מטבעות קריפטוגרפים.

הגישה לחסכונות במטבעות קריפטוגרפים, מתבצעת באמצעות ארנק דיגיטלי שבאמצעות סיסמה או צרוף סיסמאות ניתן לגשת לחשבון האישי ולבצע טרנזקציות בין כל ארנק לארנק בעולם.

עו"ד דביר אינדיג, מנכ"ל מתחם הכספות "בריקסטון" מציין, שבישראל, כמו במדינות רבות בעולם נוהגים להחזיק את הלדג'ר עם הגישה אל אותם מטבעות וירטואליים, בחדרי כספות מאובטחים.

בחודש האחרון כ-200 תאי כספות הושכרו לאחסון לדג'רים במתחם "בריקסטון", אשר משמשות את בעליהן לאחסון המטבעות כביטקוין אתריום, לייטקוין ודומיו, כאשר אותם שוכרי  תאים מגיעים מדי מספר ימים כדי לבצע עסקאות.

כמו כן, במתחם "בריקסטון" יש חדר ישיבות מאובטח ושמור בו ניתן לקיים ישיבות או לבצע עסקאות בפרטיות ובביטחון גבוהים.

במתחם הכספות "בריקסטון" יש כ-2,400 תאי כספות.

ב"בריקסטון" מקפידים על נהלי אבטחה ודיסקרטיות גבוהים ביותר- כל לקוח עובר בכניסה למתחם בדיקת זיהוי ביומטרית אשר כוללת תווי פנים וזיהוי טביעת אצבע,  וכן בדיקה בטחונית מקיפה.

 כל עובדי המתחם, ללא יוצא מן הכלל, עוברים סינון ובדיקה הכוללות בדיקות פוליגרף רבעוניות קבועות.

שיתוף:
next