preloader

חוק השכרת כספות בישראל – האם קיים חוק כזה? מה התקנים בתחום?

חוק השכרת כספות בישראל – בכספות הבנקים

ככל שמדובר בבנק, קובע החוק כי לכל כספת יוצמדו 2 מפתחות: האחד נמצא ברשות הלקוח, והשני נמצא בידי הבנק. כאשר הלקוח מעוניין להגיע לכספת שלו, הוא יוכל לעשות זאת רק בשעות פתיחת אותו סניף בנק בו נמצאת הכספת. הוא יוכל לעשות זאת רק דרך הודעה לפקידים, אשר יפתחו לו את הכספת ויאפשרו לו לפתוח גם כן את התא באמצעות המפתח שלו. אז, ורק אז, מניח הבנק ללקוח להתייחד מול הרכוש שלו ללא התערבות. לבנק אין כל מידע לגבי סוג התכולה אותו שומר הלקוח בתוך התא. סיים הלקוח את ענייניו בכספת? היא ננעלת על ידי המפתח של הלקוח.

במקרים של שוד, כפי שהוכח בפסיקות קודמות, הבנק מפצה את הלקוח, אבל זה דורש מהלקוח מלחמה מתישה מול הבנק, מהוכחה במסמכים שהיה לו רכוש גדול בתאים, בשווי עתק, לפיהן הבנק אינו יכול להיות רק משכיר, אלא יש לו גם עניין בשמירה על הכספות. למשל, עובדת היותן של הכספות נפתחות על ידי מפתח הבנק, ולא רק מפתחו של הלקוח, שומטת א עקרון העצמאות בשכירות ממנו נהנים שוכרי נדל"ן. בנוסף, העובדה שהלקוח מוגבל להיכנס למושכר בשל הגבלת שעות סניף הבנק אומרת דרשני: הבנק מעוניין בשליטה את הכספות, מה שמקל ביכולת לקשור בינו לבין חוק השומרים.

חוק השכרת כספות בישראל בחברות פרטיות

הדרישה לעמוד בתקני אבטחה מינימליים שנקבעו במכון התקנים, וניתן לומר כי רוב החברות לא מסתפקות בכך, אלא גם עומדות בדרישות תקן של מדינות מערביות מעבר לים כמו גרמניה. המשמעות היא הכפפת הכספות לענקיות ביטוח בינלאומיות כמו Lloyd's, הצבת שומרים שעברו פוליגרף ביטחוני, ועוברים אותו גם במהלך עבודתם מדי תקופה, ומתן נגישות ללקוח לכספת שלו ללא הגבלה.

שיתוף:
next